#AccRB6893 - Co tuong mua bang da quy

Cập nhật: 13/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 55

Trang phục: 56

Bảng ngọc: -1

Bậc ngọc: 0

Rank:

Vàng: 1

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Co tuong mua bang da quy

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nam Cao

SĐT:

Zalo: