#AccRB6898 -

Cập nhật: 13/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 48

Trang phục: 40

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 40

Rank: bạc 1

Vàng: 600

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: