#AccRB6899 -

Cập nhật: 13/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 40

Trang phục: 40

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 30

Rank: Vàng

Vàng: 2000

Ruby: 208

Quân huy: 1

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: