#AccRB6900 -

Cập nhật: 13/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 24

Trang phục: 14

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 72

Rank: Vàng

Vàng: 5000

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0358014451

Zalo: