#AccRB6901 - Uy tin 97,36 tuong 38 trang phuc

Cập nhật: 13/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 36

Trang phục: 38

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 2

Rank: Kim cương 3

Vàng: 1369

Ruby: 382

Quân huy: 0

Nổi bật: Uy tin 97,36 tuong 38 trang phuc

Trạng thái: Có liên kết gmail đã mất

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/

SĐT: 0908515412

Zalo: 0908515412