#AccRB492 - Ngọc 90. 20 trang phục

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 38

Trang phục: 20

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim Cuong

Vàng: 5000

Ruby: 400

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90. 20 trang phục

Trạng thái: Tốt

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0375869072

Zalo: