#AccRB6903 - Ngọc violet

Cập nhật: 13/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 35

Trang phục: 35

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 60

Rank: Vàng

Vàng: 2

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc violet

Trạng thái: Garena

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: