#AccRB493 - 90 chuan

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 40

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 2

Nổi bật: 90 chuan

Trạng thái: Có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyễn Hiếu

SĐT: 0986348587

Zalo: 098634857