#AccRB499 - 90

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 24

Trang phục: 14

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 90

Rank: vàng 2

Vàng: 2443

Ruby: 199

Quân huy: 0

Nổi bật: 90

Trạng thái: acc Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/huyItsme1

SĐT:

Zalo: