#AccRB500 -

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 89

Trang phục: 76

Bảng ngọc: 13

Bậc ngọc: 90

Rank:

Vàng: 12008

Ruby: 1222

Quân huy: 100

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: