#AccRB502 -

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 50

Rank: Vàng

Vàng: 231

Ruby: 100

Quân huy: 5

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Cầy Tuất

SĐT: 0886568498

Zalo: