#AccRB503 - Chussn sat thu

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 29

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng

Vàng: 3

Ruby: 29

Quân huy: 8

Nổi bật: Chussn sat thu

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: