#AccRB504 - Ngọc 90

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 20

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 900

Rank: Vàng

Vàng: -1

Ruby: 93

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90

Trạng thái: Trắng Thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Cao Minh

SĐT: 0925625837

Zalo: 0925625837