#AccRB505 - Ngọc Chuẩn zuka ngọc chuẩn violet ngọc chuẩn nakroth với murad. 3 the đôir tên

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 32

Trang phục: 23

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương

Vàng: 2300

Ruby: 225

Quân huy: 1

Nổi bật: Ngọc Chuẩn zuka ngọc chuẩn violet ngọc chuẩn nakroth với murad. 3 the đôir tên

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/ken.heni.5439

SĐT: 0357450296

Zalo: