#AccRB507 - Ngọc 90

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 28

Trang phục: 30

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 3

Rank: Cao thủ

Vàng: 14800

Ruby: 137

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/ngocqui.pham.908

SĐT: 0377667142

Zalo: 0377667142