#AccRB511 -

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 22

Trang phục: 13

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng 4

Vàng: 4000

Ruby: 400

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0704744734

Zalo: 0949975844