#AccRB8051 - Ngọc 90 rất nhiều tướng giá rẻ

Cập nhật: 19/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 43

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 20

Bậc ngọc: 0

Rank: Vàng

Vàng: 3

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 rất nhiều tướng giá rẻ

Trạng thái: Giá rẻ

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: