#AccRB8052 - ngọc 78 nhiều skin đẹp

Cập nhật: 19/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 60

Trang phục: 64

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: kim cương 4

Vàng: 18000

Ruby: 5000

Quân huy: 0

Nổi bật: ngọc 78 nhiều skin đẹp

Trạng thái: chưa có

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0342520099

Zalo: 0342520099