#AccRB8053 -

Cập nhật: 19/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 60

Trang phục: 58

Bảng ngọc: 22

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim Cuong

Vàng: 2000

Ruby: 900

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/longdatmr

SĐT: 0963513540

Zalo: