#AccRB8055 - Ngọc 90 đi top và đi rừng. Acc còn 10 thẻ đổi tên

Cập nhật: 19/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 47

Trang phục: 42

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Kim cương 5

Vàng: 2600

Ruby: 90

Quân huy: 1

Nổi bật: Ngọc 90 đi top và đi rừng. Acc còn 10 thẻ đổi tên

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/?_rdr

SĐT: 0784963487

Zalo: 0784963487