#AccRB8056 - Ngọc 90 chuẩn ad và sát thủ

Cập nhật: 19/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 34

Trang phục: 20

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Tinh anh 4

Vàng: 8377

Ruby: 749

Quân huy: 2

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn ad và sát thủ

Trạng thái: Chưa có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0587987433

Zalo: