#AccRB8057 -

Cập nhật: 19/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 60

Rank: Bạc 3

Vàng: 3380

Ruby: 719

Quân huy: 2

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: