#AccRB8060 - nak khiêu chiến raz muray thái yorn long thần soái

Cập nhật: 19/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 45

Trang phục: 48

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 62

Rank: bạch kim 3

Vàng: 7000

Ruby: 66

Quân huy: 3

Nổi bật: nak khiêu chiến raz muray thái yorn long thần soái

Trạng thái: có gmail sđt

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100035116188846

SĐT:

Zalo: