#AccRB8061 -

Cập nhật: 19/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 10

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 45

Rank: Vàng

Vàng: 8000

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: 0392870959