#AccRB8062 - full

Cập nhật: 19/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 67

Trang phục: 90

Bảng ngọc: 19

Bậc ngọc: 3

Rank: bạc kim

Vàng: 145334

Ruby: 20000

Quân huy: 10000

Nổi bật: full

Trạng thái: full

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: