#AccRB8070 -

Cập nhật: 19/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 11

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 75

Rank: Vàng ll

Vàng: 200

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0935906542

Zalo: