#AccRB8071 -

Cập nhật: 19/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 21

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 80

Rank: Kim cương

Vàng: 10482

Ruby: 59

Quân huy: 5

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0869141030

Zalo: 01632822853