#AccRB8074 - Ngọc 90 full trang phục nakroth có Murad siêu việt

Cập nhật: 19/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 67

Trang phục: 73

Bảng ngọc: 13

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương

Vàng: 1000

Ruby: 1000

Quân huy: 2

Nổi bật: Ngọc 90 full trang phục nakroth có Murad siêu việt

Trạng thái: Rank kim cương 2 hạng cao nhất cao thủ

Thông tin Liên hệ

Facbook: Lê Thái Dương

SĐT: 0388217952

Zalo: 0387552513