#AccRB8076 -

Cập nhật: 20/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 29

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch Kim

Vàng: 1000

Ruby: 500

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0787777881

Zalo: 0787777881