#AccRB8078 - Hayate đủ thẻ đổi tên

Cập nhật: 20/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 22

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 70

Rank: Bạch kim 1

Vàng: 10000

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: Hayate đủ thẻ đổi tên

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/kutat.duc?ref=bookmarks

SĐT: 0335634352

Zalo: 0906173427