#AccRB8079 - 90

Cập nhật: 20/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 11

Bảng ngọc: 11

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng

Vàng: 3

Ruby: 1067

Quân huy: 0

Nổi bật: 90

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Huỳnh Như

SĐT:

Zalo: 01217303350