#AccRB8080 - Có 109 viên ngọc cấp 3, có trang phục Tel'annas giám thị thân thiện

Cập nhật: 20/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 29

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch kim 1

Vàng: 7000

Ruby: 560

Quân huy: 1

Nổi bật: Có 109 viên ngọc cấp 3, có trang phục Tel'annas giám thị thân thiện

Trạng thái: Tài khoản trắng

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005635987324

SĐT: 0373462737

Zalo: