#AccRB8082 - Có murad

Cập nhật: 20/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 12

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 38

Rank: Đồng

Vàng: 500

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Có murad

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: