#AccRB515 - Tướng lữ bố nạp bảng ngọc bút và triệu vân riêng

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 43

Rank: Đồng

Vàng: 1191

Ruby: 607

Quân huy: 0

Nổi bật: Tướng lữ bố nạp bảng ngọc bút và triệu vân riêng

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Trần Ngọc Minh

SĐT: 0379016927

Zalo: