#AccRB8086 -

Cập nhật: 20/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 52

Bậc ngọc: 0

Rank: Bạc1

Vàng: 5000

Ruby: 83

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: