#AccRB8087 - 58

Cập nhật: 20/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 7

Bảng ngọc: -1

Bậc ngọc: 2

Rank: Kim cương

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: 58

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/thuan.ken.581?ref=bookmarks

SĐT: 0767365526

Zalo: 0767365526