#AccRB8089 -

Cập nhật: 20/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 43

Trang phục: 49

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 79

Rank: Vàng 4

Vàng: -1

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0966164650

Zalo: