#AccRB8090 - Nakrorh AIC, Murad siêu việt,Butterfly Teen nữ công nghệ

Cập nhật: 20/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 28

Bảng ngọc: 82

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng IV

Vàng: 216

Ruby: 161

Quân huy: 0

Nổi bật: Nakrorh AIC, Murad siêu việt,Butterfly Teen nữ công nghệ

Trạng thái: Chưa có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100030795197333

SĐT: 0365590536

Zalo: 0365590536