#AccRB8093 -

Cập nhật: 20/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 36

Trang phục: 29

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 2

Rank: Vàng

Vàng: 1000

Ruby: 100

Quân huy: 2

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyen Trung Kiên

SĐT: 0358193062

Zalo: