#AccRB8094 - Murad siêu việt , nakroth bboy công nghệ

Cập nhật: 20/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 43

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 66

Rank: Vàng

Vàng: 2742

Ruby: 241

Quân huy: 0

Nổi bật: Murad siêu việt , nakroth bboy công nghệ

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009749706274

SĐT: 0848588874

Zalo: