#AccRB8095 -

Cập nhật: 20/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 9

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 33

Rank: Bạc 2

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: No mua

SĐT: 0338564224

Zalo: