#AccRB8096 - 6 trang ngọc , zuka đại phú ông , violet nữ đặc cảnh , ngộ không đạo tặc , v...v...

Cập nhật: 20/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 24

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 2

Rank: Vàng 2

Vàng: 2000

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: 6 trang ngọc , zuka đại phú ông , violet nữ đặc cảnh , ngộ không đạo tặc , v...v...

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/Deejay.HNC

SĐT: 0365126631

Zalo: