#AccRB516 - Trang phục ngộ siêu việt

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 27

Trang phục: 21

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng

Vàng: 163

Ruby: 217

Quân huy: 0

Nổi bật: Trang phục ngộ siêu việt

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: