#AccRB8097 -

Cập nhật: 21/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 29

Trang phục: 19

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 3

Rank: Vang4

Vàng: 8400

Ruby: 400

Quân huy: 3

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Dat Pham

SĐT: 0982123433

Zalo: