#AccRB517 -

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 29

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 2

Rank: Vàng

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/profile.php?id=100027218132261&ref=content_filter

SĐT:

Zalo: