#AccRB519 -

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 37

Trang phục: 21

Bảng ngọc: 80

Bậc ngọc: 36

Rank: Vàng

Vàng: 2

Ruby: 200

Quân huy: 15

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: