#AccRB522 -

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 21

Bảng ngọc: 70

Bậc ngọc: 30

Rank: Bac

Vàng: 2716

Ruby: 187

Quân huy: 1

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: 01667634597

SĐT:

Zalo: