#AccRB525 - Ngọc 90 tỉ lệ chí mạng + 90 đấu sĩ + 90 công phép + 90 công phép giảm hồi chiêu

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 42

Trang phục: 32

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 tỉ lệ chí mạng + 90 đấu sĩ + 90 công phép + 90 công phép giảm hồi chiêu

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0795960156

Zalo: 079560156