#AccRB526 -

Cập nhật: 08/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 55

Bậc ngọc: 2

Rank: Vàng I

Vàng: 1000

Ruby: 98

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: Chưa có tt

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: