#AccRB8203 - Ngọc 90, yorn long thần, Nak khiêu chiến, còn dư 1 đá quý luôn

Cập nhật: 24/06/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 49

Trang phục: 45

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch Kim II

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90, yorn long thần, Nak khiêu chiến, còn dư 1 đá quý luôn

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Thông Huỳnh

SĐT: 0369084716

Zalo: 01233000475